SAYI-1                                                    EYLÜL-2011

image dsc

SEGEM'den Merhaba!

Sigortacılık alanındaki eğitim ve sınav faaliyetlerinin standartlarını oluşturarak sektörde nitelikli eleman istihdamını artırmak, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek ve gelişimine katkıda bulunarak uluslararası düzeye getirmek amacıyla 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren SEGEM, Türk sigorta sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

SEGEM olarak, kurulduğumuz günden bu yana faaliyetlerimizi ve duyurularımızı, kurumumuzun ve bağlı olduğumuz kurumların internet sayfaları üzerinden ve sigortacılık medyası aracılığıyla sizlerle paylaştık. Sektörümüzün tamamına daha hızlı ve etkin biçimde ulaşmak, eğitim, sınav ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirmeler yapmak ve duyurularımızı iletmek amacıyla Eylül 2011’den itibaren her ay SEGEM

e-bülteni ile karşınızda olacağız.

 

Saygılarımızla…

HABERLER

SEGEM, Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştay Raporu'nu kitap haline getiriyor...
Devamını oku...
SEGEM, Sigortacılık Zirveleri ile “Türk Sigorta Modeli”ni gelişmekte olan ülkelere tanıtıyor... Devamını oku...

EĞİTİM VE SINAVLAR

SEGEM tarafından Bankalara ve Özel Kanunla Kurulmuş Kurumlara yönelik olarak hazırlanan “Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı”nı tamamlayan eğitimciler, teknik personeli eğitiyor...
Devamını oku...
Bankalar ve Özel Kurumlara Yönelik Teknik Personel Sınavı 8 Ekim’de gerçekleştirilecek...
Devamını oku...
16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı’nda başarılı olan adayların sertifikaları gönderilmeye başlandı...
Devamını oku...
2011 Yılı Aktüerlik Sınavları devam ediyor...
Devamını oku...

SEGEM, Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştay Raporu'nu kitap haline getiriyor...

SEGEM tarafından 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı çerçevesinde hazırlanan raporlar kitap haline getiriliyor.

 

 

Hatırlanacağı gibi, Çalıştay, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezunlardan beklentileri somutlaştırmak, bu beklentiler ışığında eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkı sağlamak amaçlarıyla toplanmıştı. Bu doğrultuda Çalıştay’da 85 akademisyen/sektör temsilcisinin katılımıyla altı çalışma grubu oluşturulmuştu:

1. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Ön Lisans Eğitimi

2. Çalışma Grubu: Sigortacılık ve Aktüerya Mezunlarının İstihdamı

3. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisans Eğitimi

4. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Sigortacılık Lisansüstü Eğitimi

5. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisans Eğitimi

6. Çalışma Grubu: Üniversitelerde Aktüerya Lisansüstü Eğitimi

 

Çalıştay öncesinde ve sonrasında olmak üzere yaklaşık dokuz ay süren çalışmalar sonucunda her grup kendi çalışma alanına ilişkin mevcut durum analizleri ile çözüm önerilerini içeren raporlar hazırladı. Bu raporlar SEGEM tarafından derlenerek tek bir rapor haline getirildi. Raporun önümüzdeki dönemde kitap haline getirilerek başta Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması hedefleniyor.

Başa Dön...

SEGEM, Sigortacılık Zirveleri ile “Türk Sigorta Modelini” gelişmekte olan ülkelere tanıtıyor...

SEGEM, düzenlediği Sigortacılık Zirveleri ile “Türk Sigorta Modelini” gelişmekte olan ülkelere tanıtmayı hedefliyor.

Bu çerçevede düzenlenen 1. Sigortacılık Zirvesi, SEGEM, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TSRŞB (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği) işbirliğinde ve TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) katkılarıyla 23–24 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Zirveye Türkiye’den çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi ile Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Slovenya, Bulgaristan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve İran’dan kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Zirvede Türkiye modeli kapsamlı bir şekilde ele alınırken, özellikli kurumlar ve uygulamaları, gözetim ve denetim süreçleri ile tüketicinin korunması konularında sunumlar yapıldı.

Zirveleri geleneksel hale getirmeyi planlayan SEGEM, 2. Sigortacılık Zirvesi’nin içerik ve takviminin oluşturulmasına yönelik ön hazırlıklara başladı.

Başa Dön...

SEGEM tarafından Bankalara ve Özel Kanunla Kurulmuş Kurumlara yönelik olarak hazırlanan “Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı”nı tamamlayan eğitimciler teknik personeli eğitiyor...

SEGEM tarafından Bankalara ve Özel Kanunla Kurulmuş Kurumlara yönelik olarak hazırlanan “Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı”nı tamamlayan eğitimciler, Temmuz-Eylül döneminde kurumlarında çalışan 6000’in üzerinde teknik personele eğitim veriyor.

Hatırlanacağı gibi, SEGEM tarafından bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlara yönelik olarak hazırlanan “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” 17-19 Haziran tarihleri arasında tamamlanmıştı. Programa 14 kurumdan 38 eğitimci katılmış, katılımcılar toplam 21 saat süren programın tamamlanmasının ardından sertifikalarını törenle almıştı.

Programın sona ermesinin ardından Temmuz-Eylül 2011 dönemini kapsayan teknik personel eğitimleri başladı. Eğitimler kapsamında temel sigortacılık ve reasürans bilgileri, Türk sigorta sektörünün genel görünümü, Türkiye’de sigorta uygulamaları, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, acentelerin hak ve yükümlülükleri, bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları ve bilgilendirme yönetmeliği gibi konular ele alınıyor.

Başa Dön...

Bankalar ve Özel Kurumlara Yönelik Teknik Personel Sınavı 8 Ekim’de gerçekleştirilecek...

Bankalar ve özel kanunla kurulmuş kurumlar tarafından gerçekleştirilen teknik personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ekim Cumartesi günü “Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı” yapılacak. SEGEM tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon il merkezlerinde gerçekleştirilecek sınav saat 13:00’te başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşacak sınav tek oturumda tamamlanacak. Sınavda başarılı olamayan adaylar için 22 Ekim Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da bir bütünleme sınavı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olan adaylara SEGEM tarafından “Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Sertifikası” verilecek.

Başa Dön...

16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı’nda başarılı olan adayların sertifikaları gönderilmeye başlandı...

16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi’ne katılan ve sınavda başarılı olan adayların sertifikalarının basımı tamamlandı. Sertifikalar, SEGEM tarafından adayların başvuru esnasında belirtmiş oldukları adreslere, illerin alfabetik sırasına göre gönderiliyor.

Başa Dön...

2011 Yılı Aktüerlik Sınavları devam ediyor...

2011 yılı içerisinde iki dönemde düzenlenmesi planlanan Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Aktüerlik Sınavları’nda ilk dönem Temmuz ayı sonunda tamamlandı. Adayların sınav sonuçları SEGEM internet sitesinde açıklandı.

SEGEM, ikinci dönem sınav başvurularını almaya başladı. Birinci Seviye Sınavları Eylül ayında, İkinci Seviye Sınavları Ekim ayında, Üçüncü Seviye Sınavları ise Aralık ayında gerçekleştirilecek.

 

Birinci Sınav Dönemi

İkinci Sınav Dönemi

Birinci Seviye Sınavları

Finansal Matematik

18/06/2011

17/09/2011

İstatistik ve Olasılık

19/06/2011

18/09/2011

Matematik

25/06/2011

24/09/2011

Temel Sigortacılık ve Ekonomi

26/06/2011

25/09/2011

İkinci Seviye Sınavları

Muhasebe ve Finansal Raporlama    

23/07/2011

15/10/2011

Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı)

24/07/2011

16/10/2011

Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

30/07/2011

22/10/2011

Finans Teorisi ve Uygulamaları

31/07/2011

23/10/2011

Üçüncü Seviye Sınavları

Hayat Sigortaları

18/06/2011

11/12/2011

Finans Yatırım ve Risk Yönetimi

19/06/2011

17/12/2011

Emeklilik Sistemleri

25/06/2011

18/12/2011

Sağlık Sigortaları

26/06/2011

24/12/2011

Hayat-Dışı Sigortalar

03/07/2011

25/12/2011

Dördüncü Seviye Sınavı

Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve

04/12/2011

-


Başa Dön...

 

Copyright © 2011 SEGEM