SAYI-19

MART 2013

image dsc

HABERLER

SEGEM "Çocuk Gözüyle Sigorta" Konulu Resim Yarışması Türkiye Genelinde Büyük İlgi Görüyor...
Devamını oku...

EĞİTİM VE SINAVLAR

2013 Yılı Acente Teknik Personel Eğitimleri 23 Şubat 2013 Tarihinde Başladı...
Devamını oku...
SEGEM 2013 Yılı Banka ve Özel Kurumlara Yönelik “Eğiticinin Eğitimi Programı” Gerçekleştirildi...
Devamını oku...
2013 Yılı Banka ve Özel Kurumlara Yönelik Teknik Personel Eğitimleri 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Erecek...
Devamını oku...
2012 Yılı Aktüerlik Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları Açıklandı...
Devamını oku...
2013 Yılı Aktüerlik Sınav Takvimi Yayınlandı...
Devamını oku...
Sigorta Şirketlerine Yönelik Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi 29 Mart 2013 Tarihinde Sona Erecek...
Devamını oku...

SEGEM "Çocuk Gözüyle Sigorta" Konulu Resim Yarışması Türkiye Genelinde Büyük İlgi Görüyor...

SEGEM tarafından Sigorta Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Türkiye genelinde ikincisi düzenlenen "Çocuk Gözüyle Sigorta" konulu resim yarışması büyük ilgi görüyor.

 

Şubat ayı içerisinde resim yarışması afişlerinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilköğretim okullarına gönderilmesini takiben, SEGEM’e tüm il ve ilçelerden resimler gelmeye başladı. Yarışmaya katılacak olan resimlerin, 29 Mart 2013 tarihine kadar SEGEM’e iletilmesi gerekiyor.

 

Nisan ayında yapılacak olan değerlendirmeleri takiben sonuçlar Mayıs ayı içerisinde açıklanacak. Ödül töreni ise Sigorta Haftası’nın son günü olan 31 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da SEGEM’in yerleşik olduğu TOBB Plaza’da yapılacak.


Başarılı bulunan eserler Haziran ayı boyunca TOBB Plaza Sergi Salonu’nda sergilenecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ve okul müdürlüklerine ödül ve plaketler verilecek.

Resim Yarışması Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin
Bkz. http://www.segemresimyarismasi.com

Başa Dön...

2013 Yılı Acente Teknik Personel Eğitimleri 23 Şubat 2013 Tarihinde Başladı...

Mesleğe yeni girecek ve/veya mesleki deneyim süresini tamamlamamış acente yöneticisi veya teknik personelinin, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 19(1). maddesi uyarınca, SEGEM tarafından düzenlenen eğitimi tamamlamaları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve sertifika almaya hak kazanmaları gerekiyor.

28 Ocak-15 Şubat 2013 tarihinde başvuruları tamamlanan Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi’ne, mesleğe yeni girecek ve acentelerde sigorta hizmetleri hakkında bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini yapmaya yetkili olacak teknik personel ile gerçek ve tüzel kişi acente yöneticileri ve müdürü veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirecekler ile özel kanunlarına göre kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi verilmiş kurumlarda (Bankalar hariç) sigorta işlemlerinden sorumlu teknik personel katılacak.

23 Şubat’ta başlayan eğitimlerde adaylar, 2 gün (13 saat) boyunca Temel Sigortacılık, Türkiye’de Sigorta Uygulamaları ve Sigortacılık Mevzuatı konularında kapsamlı bir eğitim alacak.

Eğitimlerin tamamlanmasını takiben adaylar, 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon il merkezlerinde sınava katılacaklar.

Sınavda başarılı olan adaylar, Acente Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazanacak ve teknik personel olarak sigorta acentelerinde görev alabilecek.

Başa Dön...

SEGEM

2013 Yılı Banka ve Özel Kurumlara Yönelik “Eğiticinin Eğitimi Programı” Gerçekleştirildi...

SEGEM tarafından bankalara ve özel kurumlara yönelik olarak hazırlanan “Eğiticinin Eğitimi Programı” 6-7-8 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.

3 gün süren “Eğiticinin Eğitimi Programı”nda eğitimciler, Sigortacılığa İlişkin Kavramsal Çerçeve, Acentelere İlişkin Kavramsal ve Hukuksal Çerçeve, Türkiye’de Sigorta Uygulamaları ve Bankalar konu başlıklarında toplam 21 saatlik eğitim aldı.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası alan eğitimciler, 10 Şubat-31 Mart 2013 tarihleri arasında kendi kurumlarında sigortacılık işlemi yapan kişilere teknik personel eğitimi verecekler.

Başa Dön...

2013 Yılı Banka ve Özel Kurumlara Yönelik Teknik Personel Eğitimleri 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Erecek...

2013 yılında SEGEM tarafından düzenlenen Eğiticinin Eğitimi Programı’na katılarak sertifika almaya hak kazanan 22 bankadan 58 eğitimci ile önceki yıllarda Eğiticinin Eğitimi Sertifikası alan eğitimciler, 10 Şubat-31 Mart 2013 tarihleri arasında kendi kurumlarında sigortacılık işlemi yapan kişilere teknik personel eğitimi verecekler.

İki günlük teknik personel eğitimini tamamlayan adaylar, 27 Nisan 2013 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde düzenlenecek olan merkezi sınava katılacaklar.

Sınavda başarılı olan adaylar, Acente Teknik Personel Sertifikası almaya hak kazanacak ve teknik personel olarak görev alabilecek.

Başa Dön

2012 Yılı Aktüerlik Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları Açıklandı...

13-14-20-21 Ekim 2012 ve 3 Kasım 2012 tarihlerinde, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen Aktüerlik Üçüncü Seviye Sınavları’nda başarılı olan adaylar, SEGEM internet sitesinde ilan edildi.

2012 Yılı Aktüerlik Üçüncü Seviye Sınavlarında Başarılı Olanlar İçin Bkz.
http://www.segem.org.tr/duyuruDetay.asp?DuyuruID=287

Başa Dön

2013 Yılı Aktüerlik Sınav Takvimi Yayınlandı...

2013 yılı Aktüerlik Sınav Takvimi, SEGEM internet sitesinde yayınlandı. Aktüerlik sınavları kapsamında; birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek.

AKTÜERLİK SINAV TAKVİMİ
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik: 03/08/2013
İstatistik ve Olasılık: 04/08/2013
Matematik: 17/08/2013
Temel Sigortacılık ve Ekonomi: 18/08/2013

İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama: 05/10/2013
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı): 06/10/2013
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme: 12/10/2013
Finans Teorisi ve Uygulamaları 13/10/2013

Üçüncü Seviye Sınavları
Hayat Sigortaları: 14/12/2013
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi: 15/12/2013
Emeklilik Sistemleri: 22/12/2013
Sağlık Sigortaları: 28/12/2013
Hayat-Dışı Sigortalar: 29/12/2013

Dördüncü Seviye Sınavları
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve: 29/12/201
3
(Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar için)

Başa Dön

Sigorta Şirketlerine Yönelik Yanlış Sigorta Uygulamaları Eğitimi 29 Mart 2013 Tarihinde Sona Erecek...

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca, sigorta şirketlerinin, yönetim kurulu dahil tüm çalışanlarına yönelik olarak SEGEM tarafından e-öğrenme yöntemiyle hazırlanan yanlış sigorta uygulamaları eğitimleri 29 Mart 2013 tarihinde sona erecek.

SEGEM Akademi üzerinden e-öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilen eğitimi tamamlayan adaylar, “Yanlış Sigorta Uygulamaları Programı Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacak.

Başa Dön

  http://www.segem.org.tr

Copyright © 2011 SEGEM