SAYI-23

TEMMUZ 2013

image dsc

HABERLER

II. Ulusal Sigorta Sempozyumu kitap haline getiriliyor….
Devamını oku...
"Çocuk Gözüyle Sigorta” konulu SEGEM Resim Yarışması Katalogu hazırlanıyor…
Devamını oku...

EĞİTİM VE SINAVLAR

Acente teknik personel sertifikalarının gönderimi başlayacak...
Devamını oku...
SEGEM II. Dönem Acente Teknik Personel Eğitimi başvuruları Ağustos ayında başlayacak…
Devamını oku...
Banka ve Özel Kurumlar Teknik Personel Yenileme Eğitimleri başladı...
Devamını oku...
Banka ve özel kurumlar teknik personel sertifikalarının gönderimi başladı…
Devamını oku...
Sigorta eksperlerine yönelik eğitimler Eylül ayında başlayacak...
Devamını oku...
Aktüer kayıt sistemi açıldı…
Devamını oku...

II. Ulusal Sigorta Sempozyumu kitap haline getiriliyor…

2013 yılı Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği'nin katkılarıyla SEGEM tarafından "Motorlu Taşıt Sigortaları" konulu II. Ulusal Sigorta Sempozyumu düzenlenmişti. Hatırlanacağı gibi, sempozyuma sigortacılık düzenleme ve denetleme kurumu temsilcileri, sigorta sektörü yöneticileri, akademisyenler ve basın temsilcileri katılım göstermişti. "Trafik Sigortasında Yeni Dönem" ve “Kasko Sigortasında Yeni Dönem” konulu iki oturumda gerçekleştirilen sempozyumda yapılan sunum ve konuşmalar SEGEM tarafından kitap haline getiriliyor. II. Ulusal Sigorta Sempozyumu kitabı, basımın tamamlanmasını takiben sektördeki ilgili tüm kurum, kuruluş ve üniversiteler ile paylaşılacak.

 

Başa Dön...

w

"Çocuk Gözüyle Sigorta” konulu SEGEM Resim Yarışması Katalogu hazırlanıyor…

SEGEM tarafından Sigorta Haftası etkinlikleri çerçevesinde yurt genelinde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Sigorta” konulu resim yarışması ödül töreninin 31 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenmesini takiben, yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri içerecek katalogun hazırlanması çalışmalarına başlandı.

“Çocuk Gözüyle Sigorta” konulu Resim Yarışması Kataloğu, başta ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eser sahipleri ve okul müdürlükleri olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne, sigorta sektörü kurumlarına, sigorta şirketlerine, ilgili sivil toplum kuruluşlarına, ulusal medyaya ve sigorta basınına iletilecek.

Başa Dön...

Acente teknik personel sertifikalarının gönderimi başlayacak...

I. Dönem Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitim Programının sona ermesinin ardından 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon il merkezlerinde I. Dönem Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavı düzenlenmiş; sınav sonuçları 11 Haziran 2013 tarihinde SEGEM internet sitesinde açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı olan adayların Acente Teknik Personel Sertifikalarının basımına başlandı. Basımın Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak sertifikaların adayların başvuru formunda belirttikleri adreslere gönderiminin başlaması planlanıyor.

Dağıtımın başlayacağı tarih SEGEM internet sitesinden (www.segem.org.tr) duyurulacak.

Başa Dön...

SEGEM

II. Dönem Acente Teknik Personel Eğitimi başvuruları Ağustos ayında başlayacak…

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri nezdinde teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için SEGEM tarafından II. dönem temel sigortacılık eğitimi düzenlenecek.

Bu kapsamda, başvuruları Ağustos ayı içerisinde başlayacak şekilde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu ve İzmir il merkezlerinde temel sigortacılık eğitimi verilecek.

Eğitime, mesleğe yeni girecek ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişilerin başvurması gerekiyor:

  • Acentelerde sigorta hizmetleri hakkında bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini yapmaya yetkili olacak teknik personel ile gerçek ve tüzel kişi acente yöneticileri ve müdürü veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirecekler,
  • Özel kanunlarına göre kendilerine sigorta acenteliği yapma yetkisi verilmiş kurumlarda (Bankalar hariç) sigorta işlemlerinden sorumlu teknik personel.

Ayrıca, 18 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen I. Dönem Acente Teknik Personel Sınavında başarılı olamayan adaylar da II. Dönem Acente Teknik Personel Eğitimi sonunda düzenlenecek olan merkezi sınava katılabilecekler. Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) internet sitesinde (www.segem.org.tr) yayımlanacak.

Başa Dön...

Banka ve Özel Kurumlar Teknik Personel Yenileme Eğitimleri başladı...

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca 2010 yılında düzenlenen Banka ve Özel Kurumlar (Kooperatifler, Birlikler vb.) Teknik Personel Eğitimlerine katılan kişilerin, 2013 yılında SEGEM tarafından gerçekleştirilecek yenileme eğitimine katılması gerekiyor.

Bu kişiler için SEGEM, e-öğrenme yöntemiyle Banka ve Özel Kurumlar Teknik Personel Yenileme Eğitimi düzenliyor. Eğitimin başvuruları 30 Mayıs-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapıldı. Eğitime başvuran adaylar, 31 Mayıs 2013 tarihinde itibaren eğitimi e-öğrenme yöntemiyle alamaya başladılar. Adayların, eğitimi 13 Eylül 2013 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başa Dön

Banka ve özel kurumlar teknik personel sertifikalarının gönderimi başladı…

SEGEM tarafından 27 Nisan 2013 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Samsun il merkezlerinde düzenlenen Banka ve Özel Kurumlar Teknik Personel Sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavda başarılı olan adayların sertifikalarının basımı tamamlandı. Sertifikalar, kurumların eğitim departmanlarına gönderilmeye başlandı. Sertifikalarını alan adaylar kurumlarında teknik personel olarak görev alabilecekler.

Başa Dön

Sigorta eksperlerine yönelik eğitimler Eylül ayında başlayacak...

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği uyarınca sigorta eksperlerinin SEGEM tarafından beş yılda bir düzenlenecek eğitimlere katılması gerekiyor. Eğitimlere, 1 Ocak 2009 öncesinde ruhsat almış sigorta eksperlerinden levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunanların katılması gerekiyor.

Bu amaçla, e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olan “Temel Eğitim” ve “Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık” branşı eğitimleri Eylül ayı itibariyle başlayacak. Diğer branş eğitimleri ise takip eden aylarda düzenlenecek. Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, SEGEM internet sitesinde (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanacak.

Başa Dön

Aktüer kayıt sistemi açıldı...

Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüerlerin çalışmakta oldukları şirketler ile diğer kurum ve kuruluşların listesini her takvim yılının başında, listedeki değişiklikleri ise değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Sigortacılık Eğitim Merkezi’ne bildirmeleri gerekiyor.

Yine aynı yönetmelik uyarınca şirketlerin, istihdam ettikleri ve/veya hizmet aldıkları aktüerlerin, yardımcı aktüerlerin ve stajyer aktüerlerin listesini her takvim yılının başında, listedeki değişiklikleri ise değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Sigortacılık Eğitim Merkezi’ne bildirmeleri gerekiyor.

Bu bildirimlerin şirketler ve aktüerler tarafından en hızlı ve kolay biçimde yapılabilmesi amacıyla SEGEM tarafından bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesini sağlayan bir sistem geliştirildi. Sisteme öncelikle sicile kayıtlı tüm aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüerlerin kaydolması; bunu takip eden süreçte de şirketlerin giriş yaparak çalıştıkları aktüerlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaları gerekiyor. Buna göre bildirimlerin aşağıdaki tarihlerde tamamlanması gerekiyor.

  • Aktüer/Yardımcı/Stajyer Aktüer Başvuru Tarihleri: 20 Haziran - 05 Temmuz 2013
  • Sigorta Şirketleri Başvuru Tarihleri: 12 Temmuz -26 Temmuz 2013

Sisteme ilişkin ayrıntılı bilgiye SEGEM internet sitesinde (www.segem.org.tr) yayınlanmış olan “Aktüer Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu” ve “Sigorta Şirketi Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’’ vasıtasıyla ulaşmak mümkün.

Başa Dön

  http://www.segem.org.tr

Copyright © 2011 SEGEM