Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
1. Ön Alımı Başarılı Tamamlayan Adaylar
 

Bilindiği üzere Sigorta Eksperliği Yönetmeliği’nin, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde İcra Komitesine staj başvurusunda bulunur. İcra Komitesi başvuran adaylara en geç üç ay içinde staj planı ile ilgili bilgi verir.” hükmünü;

beşinci fıkrası, “Dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında ekspertiz işlemlerinde yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak en az staj süresi kadar çalıştığını kanıtlayanlar için staj şartı aranmaz. Bu fıkrada belirtilen çalışma süresinin staj olarak kabulü için, çalışmanın sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten en fazla beş yıl öncesine kadar yapılmış olması gerekir. Süresi dolmayanlar, eksik süre için aynı koşullarda stajı tamamlayabilir.” hükmünü;

altıncı fıkrası, “Daha önce başka bir eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler, eksperlik ruhsatı talep ettikleri dalda ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış bir eksperin yanında, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren asgari üç aylık süre içinde en az üç hasar dosyasında işlem yaptıklarını belgelemeleri kaydıyla stajlarını tamamlamış sayılır.” hükmünü;

yedinci fıkrası ise, “Sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren kadrolu olarak dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında çalışanların çalıştıkları süreler de staj süresinin hesabında dikkate alınır.” hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda;
1- Daha önce Sigorta Eksperi yanında en az staj süresi kadar çalışmamış adaylar:
Söz konusu adayların, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarih itibariyle üç yıl içerisinde;  Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz bir Sigorta Eksperi yanında kadrolu olarak staj süresi kadar çalışmaları veya staja başlamak üzere;

a) Dilekçe,
b) TC kimlik numarası içeren resmi kimlik fotokopisi,
c) (Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında olan adaylar için ilgili kurumdan alınacak belgeler),


2- Daha önce Sigorta Eksperi yanında en az staj süresi kadar çalışmış adaylar:
Söz konusu adayların;

a) Dilekçe,
b) Eksper yanında çalıştığı süreleri gösterir sigortalılık kaydı,
c) Yanında çalıştığı sigorta eksperinden, yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak sınavda başarılı olduğu eksperlik dalında ekspertiz işlemleriyle ilgili çalıştığına, ilgili branşta eksperlik yapabileceklerine ilişkin çalışma süresini de içeren yazı,
d) TC kimlik numarası içeren resmi kimlik fotokopisi,
e) Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında olan adaylar için ilgili kurumdan alınacak belgeler


3- Daha önce başka bir eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler:
Söz konusu adayların;

a) Dilekçe,
b) TC kimlik numarası içeren resmi kimlik fotokopisi,
c) Yanında işlem yaptıkları Sigorta Eksperinden alınacak, işlem yaptıkları dosya numaraları, işlem yaptığı süre ve ilgili branşta eksperlik yapabileceklerine ilişkin yazı,
d) Üç adet işlem yapılan dosya örneği,
ile Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Not:
1- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, Sigorta Eksperliği faaliyeti ancak Levhaya kayıtlı Sigorta Eksperleri tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda, Hazine Müsteşarlığı tarafından Ruhsatname verilen adayların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri için, Levhaya kaydolmak üzere Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.

2- Dilekçe ve eklerinin Birliğimiz, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 /ANKARA adresine posta, kargo yolu ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

3- Stajdan muaf olan Sigorta Eksperi Adayları, başvurularının incelenmesinden sonra, ruhsatnamelerinin tanzimini teminen, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ek-4 ila 8’de belirtilen bilgi ve belgeleri teslim etmek üzere, ilgili Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odalarına yönlendirileceklerdir. Adayların, hangi Oda’ya müracaat edecekleri Birliğimiz www.sigorta.org.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır. Staj yapacak adaylar ise, stajlarını tamamlamalarının ardından ilgili Oda’lara yönlendirileceklerdir.

>> Stajdan Muaf Olan Adaylar İçin Dilekçe Örneği

>> Staj Yapacak Olan Adaylar İçin Dilekçe Örneği

>> Daha Önce Başka Bir Eksperlik Dalında Ruhsatı Bulunan Adaylar İçin Dilekçe Örneği


 

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting