Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Hizmet Alım Duyurusu
 

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM)
SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ

HİZMET ALIM DUYURUSU

2013 yılı Sigorta Acenteleri Teknik Personeli Eğitiminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlardan Teklif alınacaktır. Teklif Alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Esentepe Mah. Harman Sok. TOBB Plaza, No:10 Kat:3 Şişli / İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

(212) 3258489 – (212) 2799079

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@segem.org.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.segem.org.tr

2-Teklif alınacak hizmetin


a)
Niteliği, türü ve miktarı

:

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri nezdinde teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişilerin 2 gün süreli eğitimi.

b) Eğitimin yapılacağı yerler

:

Birinci dönem Acente Teknik Personel eğitimleri Adana, Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Trabzon il merkezlerinde yapılacaktır. İkinci dönem Acente Teknik Personel eğitimleri ise Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir il merkezlerinde yapılacaktır. SEGEM, yapılan başvuru sayılarının öngörülerle uyumlu olmaması durumunda belirlenen illerde değişiklik yapabilir.

c) Teklif verme tarihleri

:

İlan tarihinden itibaren 30 gün(2 Ocak 2013, saat 18:00)

ç) İşe başlama ve bitirme tarihi

:

  • Eğitim Şubat-Nisan 2013
  • Eğitim Eylül-Kasım 2013

d) İşin süresi

:

Eğitimler, 3’er aylık iki dönem olmak üzere SEGEM tarafından belirlenen tarihlerde 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir

3- Tekliflerin açılacağı  


a)
Yer

:

Esentepe Mah, Harman Sokak, TOBB Palaza No:10 Kat:3 Şişli / İSTANBUL

b) Mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

10 Ocak 2013 , Saat 10:00

4. Eğitimin kapsamı, teklif verebilme şartları, istenilen belgeler, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer detaylar, SEGEM internet sitesinde bulunan Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Teknik ve Mali Şartnamesi’nden öğrenilebilir.

5. Teklifler, başvuru süresi içinde, Esentepe Mah. Harman sok. No:10 Kat:3 Şişli / İSTANBUL adresine elden teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla gönderilmelidir.

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting