Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Aktüer/Sigorta Şirketi Kayıt Sistemi
 
SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) AKTÜER/SİGORTA ŞİRKETİ KAYIT SİSTEMİ DUYURUSU

28/09/2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası “Müsteşarlık, Sicile veya Listeye kayıtlı kişiler için aynı dönemde çalışabilecekleri şirket ve/veya diğer kurum ve kuruluşun azami sayısını belirlemeye yetkilidir. Aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüer, çalışmakta oldukları şirketler ile diğer kurum ve kuruluşların listesini her takvim yılının başında Merkeze yazılı veya elektronik ortamda gönderir. Söz konusu listedeki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Merkeze aynı usul ile bildirilir.’ hükmünü içermektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası “Şirketler istihdam ettiği ve/veya hizmet aldığı aktüerlerin, yardımcı aktüerlerin ve stajyer aktüerlerin listesini her takvim yılının başında Merkeze yazılı veya elektronik ortamda gönderir. Söz konusu listedeki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde şirketlerce Merkeze aynı usul ile bildirilir.’’ hükmünü içermektedir

İlgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Merkezimiz nezdinde bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir.Sisteme öncelikle sicile kayıtlı tüm aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüerlerin kaydolması gerekmektedir.

Bu çerçevede sisteme ilişkin ayrıntılı bilgilere sicile kayıtlı aktüer, yardımcı aktüer ve stajyer aktüerlerin “Aktüer Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’, sigorta şirketi temsilcilerinin ise “Sigorta Şirketi Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’’ vasıtasıyla ulaşmaları mümkündür.


•    Aktüer/Yardımcı/Stajyer Aktüer Başvuru Tarihleri: 20 Haziran - 11 Temmuz 2013
•    Sigorta Şirketleri Başvuru Tarihleri: 12 Temmuz -26 Temmuz 2013

>>>Aktüer Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu için lütfen tıklayınız
>>>Sigorta Şirketi Kayıt Sistemi Kullanıcı Kılavuzu lütfen tıklayınız


   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting