Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Aktüerlik Sınavları 2014 Yılı Değerlendirmesi
 
15 Mart 2014 tarihinden itibaren göreve atanan yeni Sınav Düzenleme Kurulu (Kurul) üyeleri, sınav takvimi, sınav uygulama esasları ve kapsamının tespiti; soru bankasının yeni sorular ile zenginleştirilmesi; sınavlarda sorulacak soruların belirlenmesi ve sınav sürecine ilişkin diğer işlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığının talimatı ile Türk sınav sisteminin uluslararası tanınırlığının sağlanması amacıyla yapılabileceklerin araştırılması çalışma programına dahil edilmiştir. 

Üniversiteler, sigorta sektörü ve bağlantılı sektörlerden yaklaşık kırkın üzerinde uzmandan, sınav başlıklarına göre 13 alanda Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) web sayfası aracılığıyla toplanan sınav soruları, Kurul üyeleri tarafından ön elemeden geçirilerek belirlenmiştir. Bazı sınavlarda soru yetersizliği olması nedeniyle eski sınav sorularından destek alınmıştır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 yılı sınavlarında da ilk iki seviye sınavları test usulü, üçüncü seviye sınavları için ise hem klasik hem de test usulü ile sorular hazırlanmıştır.

Sınav değerlendirme kriterleri olarak, yeterli katılımcı sayısının olması kaydıyla, çan eğrisi sistemi uygulanmıştır. Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Kurul üyeleri arasından belirlenen bağımsız iki hakemin “kör” notlandırma (aday isminin hakem tarafından bilinmemesi) sistemine göre belirlediği notların ortalaması alınarak yapılmıştır.

Sınav sonuçlarına ilişkin istek ve şikayetler, talep sahiplerine gönderilen e-posta aracılığı ile cevaplanmıştır. Ayrıca, sınav sisteminin işleyişine yönelik adaylardan gelen geri bildirimler değerlendirilerek gerekli iyileştirici tedbirler ivedilikle alınmıştır.

2014 yılı sınavlarına ilişkin katılımcı sayısı ve başarıları ile ilgili değerlendirmeler Tablo 1’de sunulmaktadır. Ayrıca, Aktüerlik Sınavlarını farklı seviyelerde tamamlayanlara ilişkin son iki yıl sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.


Sınav süreci yönetimine ilişkin yukarıda yer alan iş ve işlemlerin yanı sıra Kurul 2014 yılında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir:
1.    Aktüerler Derneği ile yapılan toplantılarla Aktüerler Derneğinin destek ve paylaşımının sağlanması gerçekleştirilmiştir.
2.    “Sınavlara Hazırlık” kitapçıklarının oluşturulması için gerekli planlamalar yapılmıştır.
3.    Aktüerlik sınavları tanıtımı için gerekli planlamalar yapılmıştır.
4.    SEGEM ile yapılan çalışmalarla, kaynak soru havuzunun geliştirilmesi ve web sayfası aracılığıyla toplanması gerçekleştirilmiştir. Soru havuzunun web ortamında erişilebilirliği ve düzenlenebilirliği üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Aynı amaca yönelik olarak, adayların sınav performanslarına ait bilgilerine ulaşılabileceği bir bilişim alt yapısının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.
5.    Alman Aktüerler Derneği (DAV) yetkililerinden Dr. Henning Wergen ve Martin Oymann ve Amerikan Aktüerler Derneği (SOA) yetkilisi Martha Sikaras ile iletişime geçilerek Türkiye’deki aktüerlik sınavları tanıtılmış, işbirliği ve gelecek planları paylaşılmıştır. Sınav yürütme ve organizasyon sistemi, altyapısı ve akademik yapının oluşturulması konusunda görüşler alınmıştır.
6.    Sınavlarda kaynak olarak oluşturulacak soruların toplanması için sektör, Dernek, Kamu ve Üniversitelere başvurulmuştur.

Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Hazine Müsteşarlığı, Aktüerler Derneği, Sigorta Şirketleri uzmanlarına gönderilen davet yazısı ile soru havuzunun geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Adı geçen kurum ve kuruluşlardan emek ve zaman harcayarak Kurul’a destek olan tüm uzmanlara ve sınav organizasyonunu başarı ile gerçekleştiren SEGEM’e teşekkürlerimizi iletir, saygılarımı sunarım.


Aktüerlik Sınavları Kurulu Adına
Doç. Dr. A. Sevtap Kestel
Kurul Başkanı
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi Extremedya, Web design & Consulting