Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Sigorta Eksperliği Kursu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 
Sigorta eksperliği kursu için başvuru ile ilgili bilgiler, SEGEM internet sayfasında yer alan Sigorta Eksperliği Ön Alım Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda yer almaktadır. Başvuruda bulunan adayların öncelikle Sigorta Eksperliği Yönetmeliği (https://tsb.org.tr/media/attachments/Sigorta_Eksperleri_Yonetmeligi.pdf) ile Başvuru Kılavuzunu (https://segem.org.tr/duyuruDetay.asp?DuyuruID=5886) dikkatle okumaları önerilir. Aşağıda konuya ilişkin tarafımıza sıklıkla yöneltilen bazı sorular ile cevapları yer almaktadır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Ön alım sınavında kaç soru sorulacaktır?

Ön Eleme Sınavında üç ayrı kategoride, toplam 100 adet soru yer alacaktır. Detaylı bilgi için bakınız. https://segem.org.tr/2023/eksper/2023_eksper_kilavuz_yeni.pdf  syf.12-14

 

2. Ön alım sınavında hangi konu başlıklarında soru sorulacaktır?

Kılavuzda sunulan konu başlıkları adayların sınava hazırlanması için genel bir çatı sunulması amacıyla verilmiştir. Sınav soruları bu kapsamda oluşturulacaktır. Detaylı bilgi için bakınız https://segem.org.tr/2023/eksper/2023_eksper_kilavuz_yeni.pdf   syf. 12-14

 

3. Herhangi bir kaynak önerilmekte midir? Hangi kaynaklardan çalışabilirim?

Kılavuzda ifade edilen mevzuat konularına hazırlanacak adayların güncel mevzuatları https://www.mevzuat.gov.tr/ ve https://www.seddk.gov.tr/ adreslerinden takip etmesi önerilmektedir. Diğer konu başlıkları için, ilgili konularda basılı akademik yayınlar, kitaplar veya resmi internet sayfaları tercih edilebilir. Yanlış, eksik, güncelliğini yitirmiş ve yanıltıcı bilgiler içeren farklı internet sayfalarında yapılan yayınların, adayların sınavlarda mağduriyet yaşanmasına neden olacağını hatırlatmak isteriz. SEGEM tarafından sınava hazırlık için bir kaynak veya eğitim sunulmamaktadır. 

 

4. Tüm adaylara aynı sorular mı sorulacak?

 Evet, tüm adaylar aynı sorulara yanıt verecektir. Söz konusu sınav bir sıralama sınavı olduğundan ölçme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde, adaylar arasında bir farklılık yaratmamak adına, tüm adaylar aynı soru seti üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav sonrasında yapılan değerlendirme neticesinde düzenlenecek kursa katılmaya hak kazanan adaylara, temel sigortacılık eğitimine ilaveten branşlara göre uzmanlık eğitimleri verilecektir. Kılavuzda ifade edilen Kurs Bitirme Sınavında ise katılımcılar birinci oturumda ortak konulardan, ikinci oturumda ise başvuruda bulunulan ve eğitim almış oldukları eksperlik dalında hazırlanmış branş sorularından sınava tabi tutulacaklardır.

 

5. Mevzuatlarda yer alan Müsteşarlık ifadelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

18/10/2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 Sayılı “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, bağımsız idari otorite olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

Bu kapsamda, 18/10/2019 tarihi öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak güncellenmiştir.) bünyesinde yer alan  “Sigortacılık Genel Müdürlüğü” ve “Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı” mülga edilerek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kurulmuştur. Söz konusu değişiklik ilgili Kararnamenin 19’uncu maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir;


47 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan görev ve yetkiler kapsamında diğer mevzuatta sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin olarak Bakanlığa, kapatılan Sigortacılık Genel Müdürlüğüne ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına yapılan atıflar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, Bakana yapılan atıflar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yapılmış sayılır.”

Dolayısıyla, sigorta eksperliği ön alım sınavına hazırlanan adayların, Başvuru Kılavuzunun “5.2. Sınav Kapsamı” başlıklı bölümünde ifade edilen mevzuatlarda yer alan ilgili hususları, bu Kararnameyi dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

 

6. İnternet ortamında yer alan notlara itibar edebilir miyiz?

Sosyal medya aracılığıyla “SEGEM tarafından düzenlenen sınavlara hazırlık” adı altında bazı yayınların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tür dokümanların içeriğinde yanlış, eksik, güncelliğini yitirmiş ve yanıltıcı bilgiler olabileceğine dikkat çekeriz.

 

7. 2009 yılında düzenlenen ön eleme sınavı için yayımlanan notlar geçerli midir?

Söz konusu notların güncel olmaması ve 2023 yılı Kılavuzunda bahse konu sınav kapsamında farklılıklar bulunduğu için 2009 yılında düzenlenen sınav dönemine ait notların sınava hazırlık amacıyla kullanılması önerilmemektedir.

 

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi