Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
Eksperlik Stajı Hakkında Duyuru
 

Hazine Müsteşarlığından;                                                                                                      20.01.2010

 

EKSPERLİK STAJI HAKKINDA DUYURU

    Sigorta Eksperliği İkinci Ön Alımı kapsamında yapılan Ön Eleme Sınavı sonrasında başarılı olan adaylardan eksperlik stajı konusunda gelen bazı soruların değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki açıklamaların yapılması faydalı görülmüştür.

    Bilindiği üzere, Sigorta Eksperliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından duyurulmasından itibaren en geç üç ay içinde staja başlatılmak üzere icra komitesine başvurur.” hükmünü amirdir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre eksperlik stajının, aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az on yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte bulunan ve icra komitesince seçilecek eksperlerin yanında dokuz ay süreyle çalışmak suretiyle yapılması esastır.

    Dolayısıyla eksper adaylarının öncelikle teorik bilgileri içeren eksperlik kurs ve sınavını başarıyla tamamlamaları, daha sonra staj işlemlerine başlamak üzere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

    Bu çerçevede eksper adaylarından öncelikle Sigorta Eksperliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumları, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde staj için gerekli başvuruların yapılmasının ardından, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi