Segem
Site Haritası | English
 
Üye Girişi
 
E-mail :
Şifre :
Yeni Üye
Şifremi Unuttum
 
E-Ögrenme
Takvim
Sinav Sonuçlari
Sinav Giris Belgesi
KVKK

Çalistay

2013 Çocuk Gözüyle Sigorta

Katalog

 
 
HAKKIMIZDA
 

Sigortacılık Eğitim Merkezi, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 31 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Kanunun 24 üncü maddesinin 11 inci fıkrasına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan bir meslek kuruluşudur. Merkezin yapısı, kuruluş ve faaliyetleri, 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Misyonumuz
Sigortacılık alanındaki eğitim ve sınav faaliyetlerinin standartlarını oluşturarak sektörde nitelikli eleman istihdamını artırmak, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek ve gelişimine katkıda bulunarak uluslararası düzeye getirmektir. Bu misyon çerçevesinde, sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması, yurt içi veya yurt dışı ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim taleplerinin daha sistematik bir biçimde ve tek elden karşılanması ve Türkiye’de sigortacılığın ayrı bir uzmanlık alanı olarak benimsenmesi amaçlanmaktadır.
Vizyonumuz
Ülkemiz sigortacılık sektörü bakımından referans bir kurum olmanın yanısıra, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya için sigortacılık eğitimi alanında bir çekim merkezi, bu alanda lider bir kurum olmaktır.
Görevleri

Avrupa Birliği’ne uyum yasaları ile birlikte önemli bir değişim sürecine giren Türk sigorta sektörü, bu süreçte, yeni mevzuatın uygulanmasına ve sektörde istihdam edileceklerin standardizasyonuna yönelik ciddi bir eğitime ihtiyaç duymuştur. Bu amaçla,

 
  • Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılması,
  • Sigortacılık alanında mevcut eğitim programlarının geliştirilmesine ve etkinliğine katkı sağlanması,
  • Yurt içi ve dışından gelen eğitim talepleri ile uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması,
  • Sigortacılıkla ilgili mesleki nitelik taşıyan sınavların tarafsız olarak uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması,
  • Merkez tarafından yapılacak sınavların, ilgili mevzuatlarda belirlenmiş olan sınav düzenleme kurullarınca alınacak kararlar uyarınca yapılmasına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması, sınav uygulamalarında birlikteliğin sağlanması ve sınavlara ilişkin Müsteşarlıkça yetki verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi,
  • Sigortacılık sektörüne nitelikli eleman istihdamına katkıda bulunulması,
  • Sigortacılık alanındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak konferans, seminer, eğitim programları düzenlenmesi; kitap, dergi ve broşürler yayınlanması,
  • Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlarla sigortacılık alanındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak işbirliği yapılması,
  • Sigorta ve risk bilincinin toplum geneline yayılması ve sigortacılığın ayrı bir uzmanlık alanı olarak benimsenmesinin sağlanması,

merkezin temel görevleri arasındadır.

 
   
 
Copyright © 2009 SEGEM | Sigortacılık Eğitim Merkezi